Savetnik za hemikalijeZakonom o hemikalijama uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanja hemikalija...

hemikalije Saznaj više
Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe


Zakon o transportu opasne robe propisuje da učesnici (pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarilac, paker, punilac, korisnik kontejner...

biocidi Saznaj više
Upravljanje otpadom i posebnim tokovima otpada

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja...

detergenti Saznaj više